MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Voortgangsrapportage 08/08

Zoals we onlangs nog konden lezen in De Morgen (31/07/2009) bestaat er een causaal verband tussen luchtvervuiling en schade aan het DNA, met alle gevolgen vandien. Het artikel in De Morgen betrof een vervuiling die ontstaan was door de afbraak van een fabriek en het transport van dit afval in open vrachtwagens. Hoewel het hier over andere polluenten ging dan degene waarmee we in Menen worden geconfronteerd is het principe van de verspreiding van de stoffen wel gelijk. Met name de verspreiding hiervan door de wind.

De actie die de MAG-Menen voert heeft dan ook tot doel te voorkomen dat de pollutie zich kan verspreiden met de wind. Dit kan bekomen worden door een windvrije opslag en transport van de vervuilde stoffen.

In het UK heeft de rechtbank nu geoordeeld dat het gemeentebestuur van de stad Corby verantwoordelijk is voor de ontstane vervuiling omdat men niet voldoende maatregelen had getroffen. Ook bij ons is dit scenario een mogelijkheid.

De Belgische grondwet stelt namelijk dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. Indien een gemeentebestuur niet voldoende maatregelen neemt om dat te garanderen, dan kan dat gemeentebestuur verantwoordelijk gesteld worden wegens nalatigheid.

Het stadsbestuur van Menen is al lang op de hoogte van de vervuiling en de meetresultaten tonen steevast aan waar het probleem zich voornamelijk manifesteert. Het gemeentebestuur wordt er dan ook wettelijk toe verplicht dit probleem aan te pakken, net als de provincie, het Vlaams Gewest en het federale BelgiŽ.

Toen we op 10 juli vernamen dat de provincie beslist had dat de firma Galloo-Metaal mocht uitbreiden, ondanks het protest van de bewoners en de negatieve adviezen van de stad Menen en het Ministerie van Gezondheid (negatief advies voor de opslag in open lucht), hebben we onmiddellijk een schrijven gericht aan het stadsbestuur met de vraag net als ons in beroep te gaan tegen deze onverantwoorde beslissing.

Sedert het opstarten van onze handtekeningenactie, nu een week geleden, hebben we al ruim 700 handtekeningen verzameld. En dit ondanks de vakantieperiode die het ons moeilijker maakt. We kunnen dan ook een verzoek indienen om gehoord te worden op de gemeenteraad om daar ons saneringsvoorstel toe te lichten.

Omdat het bezwaar van de stad Menen begin dit jaar tegen de uitbreiding van Galloo-Metaal en onze acties hetzelfde doel voor ogen hebben zien we voorlopig af van het indienen van het verzoek gehoord te worden op de gemeenteraad. We willen het stadsbestuur voldoende mogelijkheden geven om uit eigen beweging kenbaar te maken dat zij beroep gaan aantekenen tegen de provinciale beslissing.

Het feit dat de minister van leefmilieu enkele dagen geleden een provinciale beslissing heeft teruggedraaid voor de uitbreiding van een bedrijf in Geraardsbergen omdat er voldoende omwonenden tegen die uitbreiding waren sterkt ons in onze overtuiging dat we dit ook in Menen kunnen bekomen.

Ons geduld, het geduld van de inwoners van Menen, is echter niet eindeloos.

Copyright © 2009 Briccone