MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

17/07/09

Editoriaal: Doodse stilte.

Toen we op 9 juli bericht kregen van de provincie stonden we niet voor een verrassing. In februari hadden we  reeds gemeld dat men hoogstwaarschijnlijk positief ging besluiten mits bijzondere voorwaarden. We waren hier dan ook grondig op voorbereid.

Tijdens de periode februari-juli hebben we dan ook het democratisch bestel ingeschakeld om onze standpunten te verdedigen en extra steun te verwerven van gezagsdragers. Tot ons genoegen mochten we tijdens het milieupolitiek debat in mei van burgemeester Bossuyt vernemen dat zijn geest aan het rijpen was over de situatie in Menen. Beter laat dan nooit immers.

Het protest tegen Menen-West werd dan ook opnieuw mee onderschreven door het schepencollege.

Nu men ook bij het stadsbestuur weet hoe de vork aan de steel zit inzake de problematiek van de dioxines en pcb’s, men het verslag van de Technische Werkgroep heeft gelezen en de opmerkingen die daarin vervat staan van een deskundige is het dan ook niet meer dan normaal dat het schepencollege en de burgemeester zich ook nu weer gaan aansluiten bij onze beroepsprocedure tegen de uitbreiding van Galloo-Metaal.

Vanuit de bewoners bereiken ons steevast berichten dat men achter onze actie staat, dat men net als ons ijvert voor een oplossing voor de bestaande problemen. Hier en daar hoor je ook wel eens een andere klok luiden, zo bereikte ons een bericht van iemand binnen SP.a dat de dioxinevervuiling afkomstig zou (kunnen) zijn van ... de Noordzee. De Westenwind zou de vervuiling dan na dik 50km op ons laten vallen. De discussie hierover op facebook is best aangenaam om lezen. Alleen vragen we ons daarbij af of de persoon in kwestie er al over heeft nagedacht dat het misschien niet de Noordzee is maar wel de industrie in het Zuiden van Groot-Brittanië, of misschien wel afkomstig is van de VS. Met de golfstroom kan je het nooit zeker weten.

Natuurlijk is het dan jammer dat de wind de deeltjes net hier laat vallen en niet enkele kilometer vroeger of later. Metingen in omliggende gemeenten geven nu eenmaal aan dat het probleem zich daar niet stelt en hetzelfde discours kan men volgen wanneer Frankrijk met de vinger wordt gewezen.

We houden het dus bij de meest voor de hand liggende oplossing, de metingen geven aan dat de hoogste waarden gemeten worden in de Wervikstraat. We zoeken de hoofdbron dan ook daar. En we hebben ze nog gevonden ook.

Zodra we de provinciale beslissing wisten hebben we dan ook een vriendelijk verzoek gestuurd naar het stadsbestuur om net als ons beroep aan te tekenen tegen deze beslissing, we nodigden een schepen uit op onze strategievergadering, ...

 Maar vanuit het stadsbestuur is er na meer dan een week nog geen reactie gekomen, en dat baart ons toch wel zorgen. We beginnen ons stilaan zorgen te maken over de gezondheid van ons stadsbestuur, het is niet hun gewoonte om niet te reageren op dergelijke mails. Ook kersvers minister van leefmilieu, Joke Schauvlieghe, blijft een antwoord schuldig.

We hopen in elk geval dat onze excellenties de minister, de burgemeester, de schepen van milieu en hun collega’s niet getroffen zijn door de Mexicaanse griep of een andere ernstige ziekte die hen verhindert hun stem te laten horen want net zoals politici de stem van de bewoners af en toe nodig hebben, hebben de bewoners nu de stem van de politici nodig.

Ron

Copyright © 2009 Briccone