MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

BelgiŽ kan Europese fijnstofnorm niet meer omzeilen

Er is geen formele procedure meer voorzien om bijkomend uitstel te vragen voor het halen van de Europese fijnstofnorm. BelgiŽ moet dus zijn uiterste best doen om tegen 2011 de normen te halen indien het Europese sancties wil vermijden. Dat heeft Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement gezegd.          

De belangrijkste reden waarom ons land van de Europese Commissie geen uitstel heef gekregen voor het halen van de nieuwe normen voor luchtkwaliteit, is volgens Schauvliege dat de geraamde concentratieniveaus en de effecten van een aantal maatregelen niet grondig in kaart zijn gebracht. Schauvliege kan zich daarin vinden, want "de tijd was te kort om de invloed op de luchtkwaliteit van recente maatregelen te berekenen". De minister legt verder uit dat aan een methodologie voor die berekening nu volop wordt gewerkt.   

Rekeningrijden

Verder verwijt de Europese Commissie BelgiŽ dat een aantal maatregelen nog niet zijn ingevoerd of pas na 2011 in werking zullen treden. Zo gaat het onder andere over de lage-emissiezones en rekeningrijden. Ook wijst de Commissie erop dat ons land de nationale uitstootplafonds voor stikstofoxiden zal overschrijden, onder meer door de verdieseling van het Belgische wagenpark.

Net als 17 andere lidstaten van de Europese Unie had BelgiŽ een afwijking op de richtlijn 2008/50/EG gevraagd. Onder strikte voorwaarden hebben tot nu toe drie landen (Duitsland, Oostenrijk en Hongarije) uitstel gekregen voor bepaalde zones. (belga/sps)

Als BelgiŽ die norm wil halen zullen ze dit soort zaken toch moeten oplossen

 

Copyright © 2009 Briccone