MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

 

22/09/09 Klachtenmeldpunt

We vernemen regelmatig dat er klachten zijn over de activiteiten van bedrijven; geurhinder, lawaai, ... maar vaak is niet geweten waar men met die klachten terecht kan. Nochtans is dit nog altijd de beste manier om de problemen opgelost te krijgen, of toch minstens in kaart te brengen.

Wie hinder ondervindt van de activiteiten van een bedrijf kan daarvoor terecht bij de milieupolitie (NoŽl Chau) op nummer 056/51 01 11, de stedelijke milieudienst op nummer 056/52 93 75 of per mail naar milieu@menen.be

Indien het gaat om een bedrijf van klasse 1 kan u ook rechtstreeks contact opnemen met de milieu-inspectie op nummer 050/40 42 11 (Roland Loontiens) of per mail naar milieu-inspectie.wvl@lne.vlaanderen.be

Als u ons een kopie van de klacht bezorgt, dan doen wij het nodige om de klacht op te volgen bij de administraties.

 

 

Copyright © 2009 Briccone