MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Enkele weken geleden deed de MAG-Menen een oproep om de bloedresultaten te bekomen van mensen die hadden deelgenomen aan het biomonitoringsonderzoek van enkele jaren geleden in Menen.

Deze oproep kaderde in de (toen nog te verwachten) beroepsprocedure tegen de uitbreiding van Galloo-Metaal.

De binnengeleverde resultaten werden met zorg bestudeerd en de nodige tijd werd genomen om met een analyse naar buiten te komen.

Omdat de MAG-Menen de participanten absolute privacy heeft gegarandeerd wordt er gewerkt met statistische gemiddelden. Dit houdt in dat er een leeftijd van 40 jaar en een gewicht van 75 kg wordt. De gegevens waren zowel van vrouwen als mannen, er is dus een afdoende veiligheidsmarge.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt een dioxine/pcb-opname van 1,6 pg/kgdag als grens voorop. Dit betekent niet dat dit een veilige waarde is, wat deze betreft is de veilige waarde nul komma nul, maar dat is niet haalbaar.

De metingen van de VMM geven voortdurend een overschrijding aan van de depositienorm van 6pg/m2, met pieken van 156 (mei/juni 2008).

De invloed hiervan op de mensen is schrikwekkend. Bij het onderzoek kwamen waarden van
515.000 pg/gram serumvet naar boven. En deze stoffen zijn potentieel kankerverwekkend.

Tijdens het opmaken van deze tekst werd bekend dat het schepencollege, en dus de stad Menen mee in beroep gaat tegen de uitbreiding van Galloo-Metaal. De MAG-Menen verwelkomt deze beslissing met open armen en is het stadsbestuur hiervoor erkentelijk.

De MAG-Menen, de bewoners van Menen en het stadsbestuur moeten nu maken dat de minister van leefmilieu en bij uitbreiding de hele Vlaamse regering voldoende overtuigd is van de noodzaak van een dringende sanering van de terreinen van de firma Galloo en haar dochter/zusterondernemingen.

De MAG-Menen heeft ondertussen een 800 handtekeningen verzameld, door de onbaatzuchtige inzet van heel wat mensen. Deze campagne loopt de volgende twee weken gewoon verder, en ze wordt nog opgeschroefd indien mogelijk. Dit omdat er recent een precedent is gerezen door de beslissing in verband met de uitbreiding van een firma in Geraardsbergen.

De MAG-Menen stelt hierbij aan de stad Menen voor om op het gemeentehuis een register te openen waar bewoners hun handtekening kunnen komen zetten om dit probleem samen op te lossen.

Copyright 2009 Briccone