MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

 

27/09/09 MAG-Menen deelt beschermingsmiddelen uit tegen dioxinevervuiling.

Zondagmiddag hield de MAG-Menen een sensibiliseringsactie in het centrum van Menen.

Om zich te beschermen tegen de verontreiniging met dioxines en pcbs kregen bezoekers aan Menen een gezondheidsmasker en de nodige uitleg over het waarom en hoe.

Er werd hen gewezen op de gevaren van de verontreinigende stoffen, de invloed ervan op de gezondheid en de oorzaken van deze vervuiling.

Deze actie kaderde in het streven van de MAG-Menen naar een structurele oplossing van de vervuiling met pcbs en dioxines. De organisatie probeert al een tijd een sanering te bekomen van de terreinen van de firma Galloo en wordt hierin gesteund door een groot deel van de bewoners en het gemeentebestuur.

Gedurende de periode waarin de minister van leefmilieu zich buigt over de aanvraag tot uitbreiding van Galloometal zal de MAG-Menen regelmatig dit soort acties ondernemen.

 

 

Copyright 2009 Briccone