MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Update

Net vernamen we dat het ingediend beroep is doorgestuurd naar de gewestelijke milieuvergunningscommissie die de minister daarover moet adviseren. De bedoeling is dat de commissie haar advies verleent tegen begin december en dat de minister voor het einde van het jaar een definitieve beslissing neemt.

Het Kabinet van minister Schauvliege is in elk op de hoogte van onze bezorgdheid en ging het dossier ‘welwillend’ bekijken (whatever that may be) en betrokkenen verder informeren over de voortgang ter zake.

In de marge hiervan is ons gemeld dat één van de schepenen niet opgezet was met het overleg dat we hadden met P. Decoene, volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement, na onze open vergadering. We gaan er van uit dat deze schepen het ook niet leuk zal vinden dat B. Caron, volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement, enkele dagen geleden bij ons is geweest om over ditzelfde dossier te praten.

Voor deze schepen hebben we een duidelijke boodschap. Wij zijn een onafhankelijke organisatie en nodigen dan ook uit wie wij willen, overleggen met wie wij willen en u, mevrouw de schepen -die niets van doen heeft met het milieubeleid- kan wat dat betreft enkel toezien en u ergeren, of eventueel nog eens een mail sturen naar de firma met de boodschap "het bezwaar is maar om te lachen."

Wij van onze kant zullen volgende keer een aantal ministers uitnodigen en we blijven ook proberen in het bezit te komen van die bewuste mail.

 

 

Copyright © 2009 Briccone