MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Menen: Bopal aan de Leie? Volksopstand gevraagd

Na jaren de boel aan de kant te hebben gelaten, heeft het stadsbestuur van Menen een verdere vergiftiging van Menen een halt toegeroepen.

Een petitieactie maande de stad aan tot het verwerpen van een verdere uitbreiding van industrieterreinen en, ongelofelijk maar waar, dit werd door het gemeentebestuur gevolgd. Na jaren hypocrisie kwam er een einde aan de Bopalisering van deze grijze en troosteloze stad.

Maar dat is dan buiten de waard gerekend!

De provincie heeft dit besluit “overruled”.

Er zijn perioden geweest waarin een Groen! minister, Sanne, samen met de plaatselijke politici pamfletten liet uitdelen met raadgevingen als “Eet geen eieren van uw eigen kippen”, en “eet geen groenten uit eigen tuin”. Ondertussen werden boeren met misvormde kinderen de raad gegeven, naar verluid, om geen pers toe te laten voor interviews.

Dioxine stapelt zich op in mens, dier, grond. Het is niet te verwijderen omdat het zich zo goed verspreidt. Het tast het DNA aan.

Allerlei manipulaties om de dioxine uitstoot in Menen te verdoezelen, of te doen alsof het niet opspoorbaar was zorgden voor een uitstel van jaren. Snuffelpalen werden een paar honderd meter verzet, om dan de schijn te geven dat het beter ging. Een jaar met veel regen (minder dioxineneerslag) aangegrepen om te doen alsof er flinke vooruitgang was. Er is dus al genoeg neerslag en er is al genoeg dioxine-vervuilende industrie aanwezig maar… het belangrijkste vervuilende bedrijf wil uitbreiden!

Maar nu het gemeentebestuur, beter laat dan nooit, maar vooral te laat nog verdere uitbreiding van de dioxine-uitstoot wil vermijden grijpt de Provincie in.

Deze keer zijn nog veel meer handtekeningen nodig, moet de bevolking weten hoe het er mee zit. Moet men hiertegen zich pal zetten. Het gaat niet over politieke spelletjes: het gaat om de gezondheid van onze kinderen.

Kinderen zijn de eerste slachtoffers: zij dreigen hun hele leven te worden blootgesteld in Menen aan dioxines en andere giftige stoffen. Dioxines blijven in het lichaam.

Binnenkort zullen zij, als ze groot zijn giftige moedermelk aan hun kinderen geven.

Dit moet stoppen.

Kinderbadjes die in open lucht staan worden binnenkort gifbeken. Astma is een teken van de verontreiniging en al te veel peuters lopen in Menen met een puffer rond.

Een informatievergadering, ingericht door een lokale actiegroep: MAG-Menen informeert en mobiliseert over “de beroepsprocedure uitbreiding Galloo”.

ALLEN DAARHEEN: Donderdag 30 juli om 19u30

In “Voorstad van Geluwe” Ieperstraat 144 Menen.

Men zegge het voort!

Eric Feremans

Copyright © 2009 Briccone