MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

 

25/01/10

Details vergunning Galloometaal.

Om in korte bewoordingen te duiden wat de nieuwe vergunning van Galloometaal nu juist betekent voor
Menen en de omwonenden zetten we hier even de belangrijkste elementen kort op een rijtje.

21/01/10

Milieuvergunning Galloometaal integraal online - MAG plant mars

Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen informeren plaatsen we de vergunning die is
toegekend aan Galloometaal
integraal op onze site.

Enkele passages hebben we in het vet gezet omdat ze wel erg duidelijk aangeven wat we nu al
enkele jaren proberen duidelijk te maken aan de lokale politici, namelijk dat de activiteiten van de
Groep Galloo verantwoordelijk zijn voor een substantieel deel van de vervuiling met pcb's en dioxines in Menen. Minister Schauvliege geeft dit tenminste toe, alleen heeft ze (nog) niet voldoende visie om dan ook de nodige maatregelen te nemen.

De reden waarom men niet wil overkappen is "economisch niet verantwoord". Een hele stad blootstellen aan kankerverwekkende stoffen is economisch uiteraard wel verantwoord en maatschappelijk ook volgens deze mandataris. Met dank, mevrouw de minister.

Om deze vergunning te contesteren roepen we iedereen op deel te nemen aan de
"mars tegen de vervuiling"

19/01/10

Menen is dood !

Met spijt in het hart dienen we de uitspraak van Nietzsche “God is dood!” een beetje aan te passen
aan de huidige omstandigheden.

Menen is dood ! En daar kan niemand omheen.

Nu minister Schauvliege, veilig weggestopt in Brussel of waar ze dan ook zoal mag vertoeven heeft besloten dat Galloometaal
mag uitbreiden op Ropswalle en er mag beginnen met de afbraak van LCD-schermen kunnen wij de inwoners van Menen
enkel nog aanraden ...

17/01/10

PCB-probleem structureel bij shredders, ook in Duitsland.

12/12/09

Dioxinespoken op stap met reuzenei

Zaterdagochtend waren de dioxinespoken op pad met een reuzen dioxine-ei ...

Edito: open milieuraad.

Het dient gezegd dat er op milieubeleidsgebied een gunstige evolutie is geweest in Menen
het afgelopen jaar. Dit vertaalt zich in diverse initiatieven ...

25/11/09

Menen voert ranglijst aan !!!

24/11/09

Dioxinespook teistert Menen nog steeds: nieuwe meetresultaten schokkend.

Bij aanvang van de open milieuraad werden de gasten ontvangen door het beruchte dioxinespook. Wie dacht dat dit al lang verdwenen was, kwam even bedrogen uit.

12/11/09

Biomonitoring in Menen.

Binnen afzienbare tijd komt er een nieuw biomonitoringsonderzoek in Menen ...

07/11/09

MAG-Menen opent eerste milieuwandelpad

Zaterdagochtend opende de Miss Milieu het eerste milieuwandelpad van de MAG-Menen ...

31/10/09

Opnieuw brand bij Galloo

Vanmorgen omstreeks 7u15 ontstond er opnieuw ...

25/10/09

Invloed milieuvervuiling op gezondheid

De negatieve invloed van luchtvervuiling op de gezondheid is opnieuw bevestigd. Met name uitlaatgassen van het verkeer ...

11/10/09

Awards

Zaterdag zijn er in Menen enkele awards toegekend. De prijs voor de ‘beste nieuwbouw’ ging naar Galloo. Het is dan ook een mooi gebouw.

Men kan zich wel afvragen of het niet verstandiger was geweest het gebouw iets goedkoper te bouwen zodat er voldoende geld overbleef om een tuinslang te kopen en dit soort activiteiten te voorkomen.

08/10/09

MAG eist optreden stadsbestuur

Naar aanleiding van de flagrante overtreding van de milieuwetgeving door de firma Galloo op vrijdag 02 oktober heeft de MAG-Menen de nodige bewijsstukken hiervan overgemaakt aan het stadsbestuur en de lokale milieupolitie.

Omdat hier na zes dagen nog geen antwoord op is gekomen ziet de MAG-Menen zich verplicht de minister van binnenlands bestuur hiervan op de hoogte te stellen...

5/10/09

Ministerie onderzoekt overtreding

Naar aanleiding van de flagrante overtreding van de milieuwetgeving door de firma Galloo die we vrijdag laatstleden konden vastleggen hebben we de nodige stappen ondernomen om dit aan te klagen. In Menen hebben we de milieupolitie, de burgemeester, de milieuraad, ... daarover ingelicht. Tot dusver zonder reactie.

In tegenstelling daarmee ontvingen we vandaag een schrijven van minister Schauvlieghe dat haar departement het nodige zal doen om dit uit te zoeken.

We blijven ook in de toekomst waken en wantoestanden aanklagen.

27/09/09 Uitdeling beschermingsmiddelen.

Op 27/09/09 deelden we persoonlijke beschermingsmiddelen uit tegen de vervuiling met pcb's en dioxines in Menen. Het verslag vindt u hier ...

22/09/09 Klachtenmeldpunt

Hoewel er bij de omwonenden vaak klachten zijn over de activiteiten van de firma Galloo wordt er zelden melding gemaakt van die klachten naar de overheid toe. Nochtans is dit nog altijd de beste manier om de problemen opgelost te krijgen, of toch minstens in kaart te brengen.

Wie hinder ondervindt van de activiteiten van Galloo kan daarvoor terecht bij de milieupolitie (Noël Chau) op nummer 056/51 01 11, de stedelijke milieudienst op nummer 056/52 93 75 of per mail naar milieu@menen.be of bij de milieu-inspectie op nummer 050/40 42 11 (Roland Loontiens) of per mail naar
milieu-inspectie.wvl@lne.vlaanderen.be

Als u ons een kopie van de klacht bezorgt, dan doen wij het nodige om de klacht op te volgen bij de administraties.

18/09/09 Wetenschap legt link tussen shredderactiviteiten en vervuiling met pcb's/dioxines.

Lees meer ...

18/09/09 Update

We hebben vernomen dat de bezwaren die ingediend zijn tegen de uitbreiding zijn doorgestuurd naar de Gewestelijke milieuvergunningscommissie ....

25/08 Afsluiting actie

Dinsdag 25/08 hebben we de verzamelde bezwaren aangetekend verstuurd ...

 

LAATSTE NIEUWS 10/08 20.00U.

Het schepencollege gaat in beroep tegen de uitbreiding !!!!!

Voortgangsrapportage 08/08/09

Een actuele stand van zaken, aangevuld met nieuwe elementen.

 

Update 6 augustus

Na een weekje actie voeren is het tijd voor een tussentijdse evaluatie.

Een exact cijfer geven is moeilijk maar we zitten toch rond de 350 bezwaarschriften ondertussen. Een meer dan behoorlijk begin dus.

En we hebben ook enkele klinkende namen op de lijsten staan. Wat dacht u van dhr. Galloo? Of mevrouw Berenice Bogaert?

Uit doorgaans betrouwbare bron hebben we ook vernomen dat ‘er iets beweegt’ bij het stadsbestuur.

We blijven nog meer dan twee weken voortdoen met onze actie, in enkele wijken die dicht bij Galloo liggen zijn we nog niet geraakt. Het cijfer zal dus nog behoorlijk aangroeien.

******************************************************************************************************************

Duiding

Om het geheel overzichtelijker te maken hebben we het hele dossier over de uitbreiding van Galloo-Metal hier gebundeld. 

De petitielijsten en standaard bezwaarschriften kan u downloaden met een simpele klik. Ingevulde en ondertekende documenten dienen ons bezorgd te worden voor 25/08. Ook persoonlijke bezwaarschriften zijn meer dan welkom.

Wilt u zonder onze tussenkomst een bezwaarschrift indienen dan dient u volgende procedure te volgen:

Het aangetekend schrijven dient gericht te zijn aan

Minister van leefmilieu
Departement Leefmilieu, natuur en energie
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Meesturen:

- Voor eensluidend verklaard getuigschrift van attest van aanplakking (af te halen in het gemeentehuis)

- Bewijs van betaling dossiertaks 6,20 €
(op rek nr. 091-2206066-24)

Analyse vergunning

Download hier de petitielijst

Download hier een standaard bezwaarschrift

Liste de petition

Lettre de contestation

Analyse de permis


 

Copyright © 2009 Briccone