MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Deelbekkenbeheersplan.

 

Nog tot 15 oktober ligt het deelbekkenbeheersplan ter inzage op de gemeente. U kan het ook hier downloaden.

In dit plan staan de maatregelen die men wil nemen om overstromingen te voorkomen in de toekomst, waar men bruggen wil voorzien voor fietsers en wandelaars, waar er bijkomende rioleringswerken zijn gepland, hoe de kwaliteit van de oppervlaktewateren kan verbeterd worden, ...

De items die relevant zijn voor Menen sommen we even op.

-          Er worden bufferbekkens gepland langs de Purgatoirebeek (aan Ten Bulcke), Palingbeek (Dronckaertstraat) en de E17 (douanecomplex).

-          Aanpakken overstorten Bruggestraat en Grondwetstraat

-          Bescherming oevers Murissonbeek

-          Er worden bijkomende collectoren en riolering voorzien

-          Natuurontwikkeling met open landschap en vernatting in de omgeving Posthoorn-Rekkem

-          Recreatief-ecologische inrichting Geluwebeek

-          Fiets-wandelbrug tussen het zwembad en het eilandje (niet wenselijk op deelbekkenniveau)

-          Plezierjachthaven aan de site ‘Witte Lietaer’

-          Recreatief pad langs de Palingbeek-Rekkembeek-Murissonbeek

-          Fietsbrug aan het Biezenveld

-          Op elkaar afstemmen van waternormen om de Gaverbeek (de meest vervuilde op Belgisch grondgebied die uitmondt in de Leie) te saneren

-          Riolering Tuinwijk, Spoorwegstraat, Verrieststraat aanpakken

-          Gescheiden afwatering Larstraat, Wevelgemstraat, Schoolstraat, Hospitaalstraat, Menenstraat, Rekkemstraat, K. Astridlaan

-          Saneren wijk Lentedreef

-          Aanpassen riolering Bruggestraat-Galgestraat, Moeskroenstraat

Dit plan omspant de periode tot 2013 en sluit aan bij het groter geheel Seine-Schelde dat voorziet in een uitdieping en (plaatselijke) verbreding van de Leie om grotere schepen toe te laten. Hiertoe dient de Barakkenbrug vervangen te worden door een hoger exemplaar, komt er een betonnen kade tussen de Barakkenbrug en de brug aan de watertoren.

 

 

Copyright © 2009 Briccone